Ton Smulders – 50 Sporen van een vlieg

Ton Smulders – 50 Sporen van een vlieg

15,00

In dertig jaren verschenen negenenveertig onderling sterk verschillende bibliofiele uitgaven van Frans van der Ven c.s. Die zijn hierna vermeld met zoveel mogelijk typografische en bindtechnische kenmerken. De variëteit aan letterkorpsen, papiersoorten en inktkleuren blijkt verbazingwekkend. Bij gebrek aan archivalia is het helaas niet doenlijk om overal exacte benamingen te gebruiken van bijv. papiersoorten. Wel zijn alle bewaard gebleven benamingen vermeld.

Categorie:

Ton Smulders: 50 Sporen van een vlieg Terugblik op dertig jaar Brandon Pers

In dertig jaren verschenen negenenveertig onderling sterk verschillende bibliofiele uitgaven van Frans van der Ven c.s. Die
zijn hierna vermeld met zoveel mogelijk typografische en bindtechnische kenmerken. De variëteit aan letterkorpsen,
papiersoorten en inktkleuren blijkt verbazingwekkend. Bij gebrek aan archivalia is het helaas niet doenlijk om overal
exacte benamingen te gebruiken van bijv. papiersoorten. Wel zijn alle bewaard gebleven benamingen vermeld.

De volgende afkortingen komen voor:
BP +nummer Brandon Pers-uitgave met volgnummer
pts (aantal) punten (die hoogte aangeven) per onderkastletter
blz (aantal) bladzjjden exclusief onbedrukt voor- en nawerk, schut- en omslagbladen
grs (aantal) grammen per vierkante meter papier (bij benadering)
17,3x12,3 (voorbeeld van) hoogte en breedte in centimeters van boekblok c.q. pagina
+wm met watermerk (verder niet beschreven)
-wm zonder watermerk
ing ingenaaid
gepl geplakt
bijz bijzonderheden
+ col met colofon
- col zonder colofon
PGKW Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (van Noord-Brabant)
ex (aantal) exemplaren

 

Alle opgenomen teksten zijn opgesomd. Bij titelloze gedichten is de eerste regel compleet geciteerd.

Eventuele nummering in Arabische of Romeinse cijfers komt alleen in handschrift voor.

Bij de vormgeving is ernaar gestreefd de grote verscheidenheid aan lettertypes, vignetten, soorten colofons e.d. rechtte

doen. Hopelijk krijgt de geïnteresseerde lezer/kijker daardoor een betrouwbaar beeld van de druktechnische kwalificaties

die medewerkers van de Brandon Pers tientallen jaren benutten.

Helaas was het niet mogelijk om deze jubileum-Brandon volledig in traditionele hoogdruk te vervaardigen. Kostbaarheid

van tijd en euro beknotten nu eenmaal bibliofielendromen en grafisch-ambachtelijke idealen.

Ton Smulders - 50 Sporen van een vlieg

15,00