Joachim du Bellay – VEERTIEN SONNETTEN

BP34 1984Joachim du Bellay (1522 -1560) VEERTIEN SONNETTEN VAN… [Vert. door Frank Valkenier ]
hoogdrukCancelleresca Bastarda [Jan van Krimpen] 12 pts zwart
22 blzwit velin Arches France 120 grs 27,8×16,8 +wm onafgesneden ing 3 katernen
omslaggrijsbruin 120 grs belettering en Brandon-vignet in zwartolijf gepl
14 teksten(Index van Franse sonnettitels) Pas aangekomene, die Rome in Rome * Die al het schone zien wil dat natuur, * Wrede sterren onmenselijke goden, * Zoals een ingezaaide akker groenend zwelt, * Gelukkig die, zoals Odysseus, wederkeer- * Gelukkig is de man die al zijn levensjaren * O stiefmoeder natuur die mij ter wereld bracht * Plechtig stappen en een plechtige wenkbrauw, zie, * Als ik zie al die heren die degen en speer * O drie en vier maal ongelukkig is het land * Ja, wijs was hij, hij had de wereld wèl doorschouwd, * Bedenk, Dilliers, ’t is essentieel voor een verblijf * Wil jij zoals het boortje post aan ’t hof bewaken, * Laat mij je leren, vriend, al weet ik onderhande
bijzFranse titelpagina # (afgezien van index) geen Franse originelen afgedrukt # + col
oplage150 Arabisch genummerde ex.