‘Jan van Eyck en de Van der Paele papegaai’

De auteur van ‘Jan van Eyck en de Van der Paele papegaai’ Harry van Boxtel (Tilburg, 1952), die zich al vele jaren verdiept in de cultuurhistorische aspecten van de papegaai, doet in deze publicatie een erudiete en bij tijden hilarische poging de geheimen achter de iconologie van Van Eycks meesterwerk ‘De Madonna met kanunnik Joris Van der Paele’ uit 1436 te ontrafelen. 

[Aan de hand van bronnen die in de tijd van de Vlaamse meester circuleerden neemt Van Boxtel de lezer mee in een zoektocht naar de ongebruikelijke iconologie van het schilderij. Tegelijkertijd komen we meer te weten over Van Eycks werkwijze en – via de kanunnik – over de vermakelijke praktijken in het vijftiende-eeuwse Brugge waar ‘de Madonna’ in opdracht van kanunnik Van der Paele het licht zag.] 

Harry van Boxtel is cultuurfilosoof en schrijver. Reeds in 1980 richtte hij het -digitale – Papegaaienmuseum op, waarop hij zijn trouvailles aan de buitenwacht prijsgeeft. 

Er verschenen diverse publicaties van zijn hand zoals De blauwe pagegaai van Yves Klein, Naar de ziel van de fles: over papegaaien en Marcel Broodthaers, De mannetjes en vrouwtjes Pygmeepapegaai, De hel van Jeruzalem en De roep van de papegaai in een lege wereld.
In voorbereiding zijn De zaak peterselie: Heinrich Heine en de papegaaienmoord en De eindeloze odyssee van de papegaai. Daarnaast verschenen o. a. Liederen van onschuld en onbehagen en Papieren en notulen van de Asgrauwe van zijn hand

Jan van Eyck en de Van der Paele-papegaai is de 69ste bibliofiele uitgave van Stichting Brandon Pers te Tilburg. Deze werd fraai vormgegeven door Ton Homburg Opera Design & Concepts te Breda.
Prijs €  14,50 euro. ISBN 978 9090 3255 69

Recensies:

Zie ook: http://www.cubra.nl/PM/Parijs19e.htm

In 1980 werd Het Papegaaienmuseum met de volgende vraagstelling begrond: Wanneer een museum slechts die kunstwerken in zijn collectie opneemt welke een papegaai tot thema hebben, biedt het dan een collectie voor degenen die streven naar een adequaat beeld van de stand van zaken in de kunst?

Hoog te paard, zogezegd. Vaak staat in de gepubliceerde geschriften bovendien nadrukkelijk vermeld dat de studies over papegaaien studies zijn naar papegaaien in de voorstellingswereld van de mens, en dat de papegaaienwetenschap dus een volwaardige menswetenschap is. Er werd destijds blijkbaar waarde gehecht aan een zinnige onderneming, en op de achtergrond daarvan, aan het algemeen belang. Niet dat ik daar nu afstand van neem. Nee, maar van de andere kant: wat heeft er nu eigenlijk wel werkelijk zin..?

 

Collage Poseren als papegaai met hoofd (en snavel) van Harry van Boxtel
Jan van Eijck