Jace van de Ven – MIJN TRAGISCHE ZIEKTE EN DOOD

Jace van de Ven – MIJN TRAGISCHE ZIEKTE EN DOOD

Categorie:

BP 17 1977 Jace van de Ven: MIJN TRAGISCHE ZIEKTE EN DOOD
hoogdruk Garamond 14 pts
29 blz olifantenhuid 90 grs matgeel 24,8 x 17,4 - wm ing
omslag olifantenhuid 110 grs dubbel gepl
25 teksten Opdracht * Ik ben vaak zo bang * Dokter * Internist * Natuurgenezer * Acupuncturist *
  Psychiater * Nu komt deze angst * Bij de chirurg * Weerspannigheid * En niets helpt
  meer * Ziekenhuis * Naderend einde * Mijn dood * Uitvaart * Teraardebestelling *
  Koffietafel * Postume wensen * Onvrede * Kerkhofrelletjes * Heimwee * Overpeinzing *
  Verrijzenis * Laatste overpeinzing * Grafschrift
bijz + col # (ook in offset herdruk PGKW-col)
oplage 124 ex