Het bestuur van de stichting Brandon pers bestaat uit de volgende personen:

Ingrid Luycks: Voorzitter

Ingrid Luycks (Amsterdam 1954) is historicus en kunsthistoricus. In het verleden was zij als redacteur actief voor de bibliofiele uitgeverij teleXpress. Daarnaast maakt zij deel uit van de stadsdichterscommissie van Tilburg. Ze heeft diverse uitgaven op haar naam staan waaronder een monografie over beeldhouwer Niko de Wit (met M. van Spaendonck) en Tilburg Absurdistan? Met regelmaat publiceert zij over kunst in verschillende tijdschriften. Als projectleider van De Stijl @ Tilburg zet ze zich in om het gedachtegoed van De Stijl in het collectieve geheugen van Tilburg en haar bezoekers te laten indalen, op de plaats waar dit geconcipieerd werd. Sinds 2009 heeft Ingrid Luycks haar eigen galerie in Tilburg: Luycks Gallery ( www.luycksgallery.com ).

Cees van Raak: secretaris.

(Tilburg, 1954) publiceerde een achttal dichtbundels, enkele bloemlezingen en cultuurhistorische studies zoals: ‘Dodenakkers. Kerkhoven, begraaf­plaatsen, grafkel­ders en grafmonu­menten in Neder­land’ (Amsterdam, 1995), ‘In den Schijff. Begraafplaats Binnenstad Tilburg’ (Tilburg, 2002), ‘Vorstelijk begraven en gedenken’, Bussum, 2003),  ‘Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg’ (Tilburg, 2006), ‘Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008’ (Tilburg, 2008), ‘Heiligen die niet naar de hel gingen’ (Tilburg, 2019). Zijn gedichten, artikelen en columns verschenen in diverse tijdschriften, kranten en bloemlezingen, met name in de ‘Dikke Komrij’.

Charles Vergeer: penningmeester

Charles  studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde daar bij Prof. Cornelis Verhoeven op een dissertatie over de archa"sch Griekse denker Heraclitus. Doceerde vervolgens filosofie, ethiek en semiotiek aan de Universiteit van Amsterdam en de Fontys Hogescholen. Publiceerde veelvuldig, artikelen en boeken. Zowel over Letterkundige onderwerpen (Willem Kloos en de Tachtigers, Arthur van Schendel, Gerard Reve) als geschiedenis (De moord op Willem van Oranje) ethiek, antieke en moderne filosofie (Een driedelig overzicht van de antieke filosofie, , ook in het Engels verschenen bij Cambridge S.P., Aristoteles en Heidegger) en de laatste tijd vooral over het vroegste christendom (enkele boeken over Paulus, zowel in het Nederlands als het Engels verschenen). Daarnaast is hij clavecinist (Froberger en Händel) en vader. Alsof dat pas op de laatste plaats zou staan. O ja, hij leest nog tegen de klippen op maar dat is wellicht niet zo verstandig.

JACE van de Ven: bestuurslid

JACE van de Ven (1949), auteur, spreker, dichter, werd opgeleid als jurist maar koos voor een carrière in de pseudologie. Hij publiceerde enige gedichtenbundels, schreef voor theater en geniet in Brabant enige bekendheid met zijn wielerverhalen. Tegenwoordig schrijft hij een tweewekelijkse column op het webmagazine Brabant Cultureel.