AUTEURS BRANDON PERS 

Frank Valkenier, pseudoniem van Frans van der Ven (Tilburg, 1907-1999).

Hoogleraar, dichter, uitgever. Hij schreef diverse standaardwerken over arbeidsrecht en sociale politiek. Hij was een der voortrekkers en inspirators van de culturele beweging Brabantia Nostra. Als Frank Valkenier publiceerde Van der Ven een aanzienlijk aantal dichtbundels. In 1970 stichtte hij de Brandon Pers, een privé-uitgeverij-drukkerij. Tot 1990 vervaardigde Frans van der Ven handmatig veertig uitgaven. In 1988 droeg Frans van der Ven zijn werk over aan Stichting  Brandon Pers, met als voorzitter Jan Naaijkens.

L.C. Michels (1887-1984)

Leonardus Cornelius Michels was filoloog. Hij doceerde aan de R.K.-Leergangen en was van 1946 tot 1958 hoogleraar Nederlandse en Indo-Germaanse taalkunde te Nijmegen. Tevens was hij voorzitter van de R.K. Openbare Leeszaal Tilburg.

E. Malavas                

Dit is het pseudoniem van Albert van Gool die Frans van der Ven al kende uit de vooroorlogse tijd van het studentengilde O.L. Vrouw. Van Gool ‘ontdekte’ de schaapsherder Malavas tijdens een vakantie. De uitgave heette eerst foutief ‘De ma domaine’ (moet ‘mon’ zijn), daarop werd de titel veranderd in ‘Pastourelle’.

Jan Leyten

‘Het malle luchtkasteel’ uit 1974 is de achtste uitgave van Brandon Pers.             

Carel Swinkels (Amsterdam, 1921 – Nuland, 1996)

Doctoraal Letteren en Wijsbegeerte, Nijmegen. Hij schreef vele honderden kritieken, essays en columns voor een groot aantal tijdschriften en kranten. Veel werk van hem handelde over Noord-Brabant en de Brabanders. Carel Swinkels was een actieve pleitbezorger voor Brandon Pers.           

Govaert van Haarlem

‘Sic et nondum’ uit 1975 is de elfde uitgave van Brandon Pers.

Jeroen van Wilgen (Honselersdijk, 1919-Den Bosch 1996)

Pseudoniem van Piet. M. Overschie. Hij was basisschooldocent in Den Bosch. ‘Tot onder de bemoste huid’ verscheen in 1976, een cyclus gedichten over de luchtboogfiguren van de Sint Jan-kathedraal. Drie jaar later verscheen de dichtbundel ‘De Vergulde Trom’.     

Lidewij Willems, ook Lidewijde, dochter van Joan Willems, PvdA-politicus, die bevriend was met Frans van der Ven. Later is zij binnenhuisarchitect geworden. ‘Een vogel voor mijn raam’ (Brandon Pers nr. 14, 1976) is haar enige literaire publicatie.        

JACE van de Ven (Leende, 1949)

Dichter, journalist, columnist. In 1977 jaar publiceerde Brandon Pers zijn eerste dichtbundel: ‘Mijn tragische ziekte en dood’. Vele jaren was hij als kunstredacteur verbonden aan Het Nieuwsblad van het Zuiden, later het Brabants Dagblad. Van de Ven is ook actief als toneelschrijver en acteur. Hij is bestuurslid van Brandon Pers. Hij schrijft een tweewekelijkse column voor Brabant Cultureel. Tussen 2003 en 2005 was hij de eerste stadsdichter van Tilburg.  

Thomas Anckerstee

In het colofon staat vermeld: ‘Deze bundel kwam tot stand op grond van een internationaal cultureel verdrag tussen drukker en dichter.’ Oplage 160 exemplaren.             

Leo Boekraad (Boskoop, 1914 – Breda, 1979)

Leo Boekraad was een Nederlandse dichter en journalist. Voor de Tweede Wereldoorlog was Boekraad medewerker van het katholieke literaire tijdschrift De Gemeenschap. Boekraad woonde vanaf 1947 in Noord-Brabant, waar hij werkzaam was als leraar in Dongen en als journalist voor De Tijd en Dagblad De Stem in Breda.

Jan van Sleeuwen (Made, 1918 – 2003)

Hij was leraar aan het St. Janslyceum te Den Bosch. Publiceerde ‘Het overwoekerd pad’ (1951), ‘Chinees album’ (1954), ‘Bosschage’ (met Harrie Kapteijns, 1960).        

Tymen Trolsky

Zie Jasper Mikkers.      

Cornelis Verhoeven (1928-2001)

Kees Verhoeven was  28 jaar lang leraar klassieke talen in Den Bosch en vanaf 1982 hoogleraar in de wijsbegeerte. In 1980 verwierf hij de P.C. Hooftprijs en in 1988 een eredoctoraat van de Universiteit van Brussel. Ook schreef hij columns, onder meer in HP/De Tijd en Brabants Dagblad. Kees Fens noemde hem een ‘scherpzinnig denker met de milde stugheid van het Brabantse land’.

Paul van den Heuvel

Medio jaren tachtig van de vorige eeuw ging Paul van den Heuvel Frans van der Ven assisteren bij zijn inspannende werk aan de trapdegelpers.   

Fred La Haye (Tilburg, 1948)

Hij studeerde rechten aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Twee dichtbundels publiceerde hij bij Brandon Pers: ‘Gras’ (1981) en ‘Ierse gedichten’ (1987). In 1992 vertrok Fred La Haye naar Ierland.              

Louis Schröder (Eindhoven, 1917)

Hij studeerde rechten en medicijnen en maakte reizen als scheepsarts. Na zijn specialisatie tot zenuwarts vestigde hij zich in Veghel. Andere publicaties van zijn hand zijn ‘Hoog zomer’ (1980) en de bundel ‘Het vaste land’ (1981).           

Frans van Dooren (Ravenstein, 1934 – Oss, 2005)

Eminent vertaler van Italiaanse en Latijnse literatuur, o.m. van Machiavelli, Leopardi, Petrarca, Michelangelo, Dante. Hij heeft meer dan 700 publicaties op zijn naam staan en gaf meer dan 1000 lezingen over Dante. Maar ook schreef hij gedichten in het dialect van zijn woonplaats Oss. In 1990 ontving Frans van Dooren de Martinus Nijhoff-prijs voor zijn vertalingen.

Geert van Beek (Gennep, 1920 – Veghel, 2001)

Van Beek was werkzaam bij verschillende onderwijsinstellingen. Naast deze dichtbundel schreef hij diverse novellen en romans. In 1962 ontving hij de Anne Frank-prijs en in 1968 de Vijverbergprijs. In 1966 werd zijn werk onderscheiden met de Literatuurprijs van de Provincie Noord-Brabant.   

Jan Naaijkens (Hilvarenbeek, 1919-2019)

Onderwijzer, toneelregisseur, journalist, schrijver van talloze openluchtspelen, radiohoorspelen  toneel- en kinderstukken, wagenspelen en verhalen. Hij stond aan de wieg van de Groot-Kempische Cultuurdagen. Daarnaast was hij hoofdredacteur van Edele Brabant, het  tijdschrift van Brabantia. In april 2000 viel hem de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds ten deel en in november van datzelfde jaar ontving hij de Bronzen legpenning van Stichting Brabants Heem. Jan Naaijkens schreef ruim 25 jaar lang over toneel. Hij was van 1989 tot 2001 voorzitter van de Brandon Pers. In oktober 2005 verscheen van Theo Schouw: ‘Jan Naaijkens. Een leven in Brabant’.         

Willem van de Vrande (1940-2020)

Van de Vrande zette zich in voor het culturele leven in zijn dorp Goirle, met name middels het literaire tijdschrift Leydraden. Vele jaren organiseerde hij er de Nacht van het Gedicht. Tevens regisseerde Willem van de Vrande toneel.

Cees Verraak – zie Cees van Raak.

Lauran Toorians (Tilburg, 1958)

Toorians is historicus en taalkundige en op het snijvlak van beide vakgebieden keltoloog.

Tussen 1987 en 1991 was hij als keltoloog verbonden aan de Universiteit Leiden, en van 1991 – 1997 voorzitter van de Stichting A.G. Van Hamel voor Keltische studies.

Lauran Toorians publiceerde veel. Als redacteur van het digitale tijdschrift Brabant Cultureel schrijft hij over kunst en cultuur.

Herman Coenen (Nuth, 1946)

Coenen werkte 30 jaar als hoogleraar aan de universiteit. Sinds 2000 is hij fulltime dichter en schrijver, treedt hij op als performer en speelt concertina. Zijn gedichten en korte verhalen zijn te vinden in literaire bladen als Tirade, De Revisor, Yang, De Poëziekrant, De Brakke Hond, Brabant Cultureel en in tal van bloemlezingen.  

Anna Anuka

Pseudoniem van Anna Mul. Zij is een dubbeltalent, haar uitgave ‘De Trommelaars’ bevat zowel verhalen als tekeningen. Het is de 51ste publicatie van Brandon Pers. Zij werkte mee aan de rubriek Leed van het Brabants Dagblad.       

Jasper Mikkers (Oerle, 1948)

Onder het pseudoniem Tymen Trolsky publiceerde Mikkers in de jaren zeventig bij uitgeverij De Bezige Bij. Nadien verschenen afwisselend onder pseudoniem en zijn eigen naam romans, verhalen en dichtbundels. In 2005 werd de cd ‘Ongetemd’ gepresenteerd, gedichten van Trolsky op muziek van Michaël Breukers. Jasper Mikkers was de eerste voorzitter van Stichting Volzin. Tot 2005 was hij redacteur van het tv-programma ‘De Wandeling’. Hij was de zesde stadsdichter van Tilburg.  

Frans Aldelhof (Hasselt, 1942)

Het Vlaamse dubbeltalent Frans Aldelhof werkte als docent plastische kunsten. Van zijn hand verschenen diverse dichtbundels, een stripverhaal, biografische boeken en het reisverslag ‘Op zoek naar Van Gogh’. Ook verzorgde hij als freelancer journalistieke publicaties. Deze 53ste uitgave van Brandon Pers verscheen in 2003. Voor de vormgeving tekende Sander Neijnens.

Cees van Raak  (Tilburg, 1954)

Van Raak debuteerde met de dichtbundel ‘De dichter en ik’ (1988). Daarna verschenen behalve dichtbundels ook cultuurhistorische werken en bloemlezingen. Redacteur van Doodgewoon (1994-1997). In  2002 won hij de Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek. Hij was in 1995 medeoprichter van Stichting Volzin, waarvan hij tot 2007 secretaris was. Hij was de vierde stadsdichter van Tilburg en sinds 1992 secretaris van Stichting Brandon Pers.

Ernest Potters (Tilburg, 1953)

Potters is fotograaf en kunstorganisator. Hij werkte voor o.m. NRC-Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Brabants Dagblad, Holland Herald, Muziekkrant Oor, Jazz-Nu (waarvan hij medeoprichter was), De Groene Amsterdammer en Humo. Hij was de drijvende kracht achter kunstenpodium RUIMTE-X en de bibliofiele uitgeverij teleXpress. Bekend werd hij met o.a. Kunst, Kitsch, Camp & Kermis en De Kanonbal. In 2002 ontving Ernest Potters als eerste de Antony Kok Cultuurprijs.

Albert Megens (Boxtel, 1939)

Gedurende zijn werkzame leven stond Albert Megens voor de klas in Kaatsheuvel. Hij schrijft al vanaf 1961, maar zijn officiële debuut ‘Gedichten uit de jaren tachtig’ verscheen in 1984. Daarna publiceerde hij meerdere poëziebundels zoals ‘Boventonen’ (1992; met hierin het klassieke gedicht ‘Punt’), ‘Liedjes van een soldaat’ (1998) en de bloemlezing ‘Tachtig bij tachtig’ (2019). Zie ook zijn website albertmegens.nl.        

Chris van Lenteren   

Begin 2007 vroeg Chris van Lenteren aan Willemijn Fortanier of hij de serie schilderijen ‘Koppen’ van haar overleden man Hans Fooy mocht gebruiken als uitgangspunt voor zijn gedichten. Deze in maart 2010 verschenen map met de losbladige afbeeldingen en gedichten is er het resultaat van. De vormgever was Looi Naaijkens.

Charles Vergeer (Enschede, 1947)

Vergeer doceerde filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen, Eindhoven. Van zijn hand verschenen diverse boeken op literair-historisch, godsdienstig en filosofisch gebied, met name  ‘Eerste vragen. Over de Griekse filosofie’ (1990), ‘Een naamloze. Jezus de Nazarener’ (1993, 1997), ‘Marcus. De man met de verminkte vingers’ (2010), en vijf boeken over Paulus. Hij is als penningmeester verbonden aan Brandon Pers.    

Paul Hemels

Hemels is werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. ‘Je komt ze soms tegen’, met foto’s van zijn collega Toine Maurix, bevat twintig columns over de dagelijkse praktijk van de sociale psychiatrie. Twintig verhalen over doodgewone, bijzondere mensen.

Ed Schilders (Heukelom, 1951)

Publicist. Hij was medewerker van Vrij Nederland en de Volkskrant. Auteur van vele werken, zoals  ‘Vergeten boeken’ (1987),  ‘Moordhoek’ (1988), ‘IN-DRUK, Van Wiegedruk tot Grafschrift’ (1995), en ‘Van Aajkes tòt Zaandkèùl’ (2012). Van 1979 tot 1985 was hij redacteur en uitgever van het Engelstalige ‘The Brooklyn Bridge Bulletin’. Als tekstschrijver was hij verbonden aan de jaarlijkse Tilburgse Revue. In 1998 won hij als eerste de Literatuurprijs Hilvarenbeek. In 2007 werd hij verkozen tot de beste schrijver van Tilburg. Vanaf 2000 is Ed Schilders hoofdredacteur van de website Cubra (Cultureel Brabant).

Harry van Boxtel (Tilburg, 1952)

Van Boxtel is cultuurfilosoof en schrijver. Sinds zijn jeugd is hij in de ban van papegaaien, voornamelijk in een cultuur- en kunsthistorische context. In 1980 richtte hij het -digitale – Papegaaienmuseum op (zie Cubra.nl). Publicaties van zijn hand zijn o.m. De blauwe pagegaai van Yves Klein, Naar de ziel van de fles: over papegaaien en Marcel Broodthaers. In voorbereiding zijn De zaak peterselie: Heinrich Heine en de papegaaienmoord en De eindeloze odyssee van de papegaai. In 2020 verscheen bij Brandon Pers Jan van Eyck en de Van der Paele papegaai.